1. home
  2. SCI-Fair Trade közlemény

SCI-Fair Trade közlemény

Tisztelt Partnereink!

 

A Penny Market Kereskedelmi Kft., mint a REWE-Csoport tagja, 2015. október 13-án csatlakozott az Ellátási Lánc Kezdeményezés, eredeti nevén Supply Chain Initiative (SCI) önkéntes platformhoz, amelyet az Európai Unió kereskedelmi szövetségei is támogatnak. A kezdeményezés célja az ellátási lánc különböző szintjein található szereplők kapcsolatainak javítása, az együttműködések új bizalmi alapra helyezése, az esélyegyenlőség javítása. A Penny Market Kft. a formális csatlakozással vállalta, hogy a platform alapdokumentumát képező „Vertikális kapcsolatok az élelmiszer-ellátási láncban: A helyes gyakorlat elvei” c. dokumentumban foglalt alapelveket betartja, partnereivel betartatja, valamint belső vitarendezési eljárást dolgoz ki. Az önkéntes platformról a www.supplychaininitiative.eu oldalon tudhatnak meg még többet, a kezdeményezés elveit tartalmazó és a működést meghatározó  dokumentumokat a http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/entr-2013-00308-00-00-hu-tra-01final.pdf és a http://www.supplychaininitiative.eu/sites/default/files/entr-2013-00308-00-00-hu-tra-00final.pdf oldalakon ismerhetik meg.


A REWE-Csoport és ezzel együtt a Penny Market Kft. mindig is egyik elsődleges céljaként kezelte a partnereivel történő tisztességes üzleti kapcsolatok fenntartását, legyen szó az ellátási lánc bármely szintjéről. Ennek az elköteleződésnek egy újabb kifejezése jelen kezdeményezéshez történt csatlakozás.


A Penny Market Kft. a kezdeményezés egyik alapját képező belső vitarendezési eljárást dolgozott ki. Ennek egyik eleme, hogy az érintettek bármilyen észrevételt, panaszt eljuttathassanak hozzánk, annak érdekében, hogy azt megvizsgálva érdemi lépéseket tehessünk a kivizsgálásra, visszajelzést tudjunk adni azokra. Amennyiben bármilyen, a kezdeményezéssel kapcsolatos kérdésük lenne, illetve jelzést tennének felénk, kérjük, a következő email címre tegyék azt meg: sci@penny.hu.


A Penny Market Kft. kéri partnereit, hogy vegyék figyelembe a kezdeményezés alapelveiben foglaltakat, azokat tartsák és tartassák be és csatlakozzanak önkéntes alapon az Európa szintű kezdeményezéshez.


Biztosak vagyunk abban, hogy a kezdeményezéshez történt csatlakozás és jelen tájékoztatás együtt mind azt szolgálja, hogy partneri kapcsolatainkat tovább javíthassuk és új, erősebb alapokon dolgozhassunk együtt, az ellátási lánc valamennyi szereplőjének legnagyobb előnyére.

 

 

Tisztelettel:

Penny Market Kft.