1. home
 2. PENNY Kártya Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

PENNY Kártya Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Bevezető

 

Az adatvédelem Penny Market Kft. (2351 Alsónémedi, Penny utca 2.), vagyis Társaságunk számunkra kiemelten fontos. Társaságunk tiszteletben tartja a személyes adatokat, melyek megfelelő kezelése biztosítja az adatkezeléssel érintettek magán és személyes szféráját. Ennek megfelelően a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (Általános Adatvédelmi rendelet) továbbiakban (továbbiakban „GDPR”) alapján az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a személyes adatokat Penny Kártyához kapcsolódóan.

 

Társaságunk adatvédelmi gyakorlata a hatályos és érvényes adatvédelmi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban az alábbiak szerint történik:

 

1. Fogalom meghatározások

 

1.1 Személyes adatok

GDPR 4 cikk 1 bek.-e alapján személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Fentiek alapján személyes adat minden, Önnel kapcsolatba hozható olyan adat, melyből az Ön személyére lehet következtetni. Ide tartozik például az Ön neve,  e-mail-címe, vásárlási szokásai vagy felhasználói magatartása az elektronikus médiumok használata során.

 

1.2 A Penny Kártya (továbbiakban Kártya) használatával kapcsolatos adatkezelés:

Az alábbiakban röviden bemutatjuk azokat a Kártya igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek keretében az Ön személyes adatai kezelésére sor kerülhet. A szolgáltatások részleteiről a Penny Kártya Program Részvételi Feltételeiből és a weboldalon: www.penny.hu tájékozódhat, melyek lentebb kerülnek részletezésre. Üzleteinkben történő regisztrációt követően úgynevezett „felhasználói fiókot” készítünk Önnek.

 

1.2.1 Alapszolgáltatások

A Kártya igénybevétele esetén az Alapszolgáltatások keretében kedvezményeket és jóváírásokat kap bevásárlásai után. A Kártya használatáról, a kedvezményekről és jóváírásokról tájékozódhat a Részvételi Feltételekben, illetve a www.penny.hu oldalon is

 

1.2.2  Regisztrációs formák:

Üzletünkben vagy online történő regisztrációját követően kártyaszámot készítünk Önnek. A regisztrációs folyamattal kapcsolatban további információt a honlapunkon https://www.penny.hu/pennykartya, található Részvételi feltételekben találhat.

 

1.2.3 Kiegészítő szolgáltatások

Az alapszolgáltatásokon túl további kiegészítő szolgáltatásokat nyújtunk, melyek az alábbiak:

 

1.2.3.1 Reklám

Reklám minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely termék, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. A reklám saját termékeket, árukat vagy szolgáltatásokat foglal magába.

 

1.2.3.2 Ügyfélszolgálat

 

A Penny Kártyával kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálatunkhoz tud fordulni, melynek elérhetőségei : Telefonszám: 06-80-980-400, e-mail: kartya@penny.hu, valamint a www.penny.hu oldalon is elérheti Társaságunkat.

 

1.2.3.3 Nyereményjátékok

A nyereményjáték során általában nyaralást, nyereménytárgyakat, ajándékkuponokat, vásárlási vagy kedvezményes kuponokat sorsolunk ki. Arról, hogy az adott naptári hónapban vagy héten milyen nyereményjátékot szervezünk, reklámjainkból, a PENNY Facebook oldalán, honlapján illetve üzleteinkben lehet személyesen tájékozódni.

1.2.3.4 Közvélemény kutatás:

Az Ön személyes adatait alapvetően az Ön által megadott valós, érvényes  e-mail-címen keresztül arra használjuk föl, hogy közvéleménykutatást végezzünk. A közvélemény kutatás abban az esetben anonim, ha nem járul hozzá,, hogy a kérdőívét nem anonimizált módon tároljuk. A válaszokból tehát csak abban az esetben lehetséges az Ön személyére vonatkozó következtetéseket tenni, amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által kitöltött kérdőívet a személyes adatai feltüntetésével, vagyis nem anonimizált módon tároljuk el.

 

1.2.3.5 Akciók, promóciók

Társaságunk sokféle akciót, promóciót szervez. A gyűjtőakciók keretében különböző kedvezményekhez lehet hozzájutni,, így lehetősége nyílik egyes termékek kedvezményes áron való megvásárlására. Azonnali nyeremények játékokon is részt vehet szintén a Kártyájával történő vásárlás esetén. A különleges akciókkal kapcsolatos információkat reklámunkban találja, melyekről, ha ehhez hozzájárult, akkor előzetesen e-mail-en tájékoztatjuk.

 

1.3 Piackutatás

A piackutatás által lehetőségünk nyílik arra, hogy az üzleti modellünkkel kapcsolatos döntéseket empirikus alapokon hozzunk meg. Ennek érdekében előre meghatározott területekkel, kritériumokkal foglalkozunk, például a demográfiai fejlődéssel, a fogyasztói szokásokkal vagy a médiahasználattal. Ehhez személyes adatokat rögzítünk, melyeket Ügyfeleink védelme érdekében előzetesen anonimizálunk, így az adatkezelés nem visszavezethető az Ön személyére.

 

1.4 Személyes adatkiértékelés

A személyes adatkiértékelés segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy érdeklődési körét automatikusan megvizsgáljuk. A személyes adatok kiértékelésével és az Önre jellemző szokások megismerése alapján például személyesebb, Önnek szóló szolgáltatásokat, ajánlatokat, promóciókat tudunk nyújtani, ajánlani.

 

1.5 Double-Opt-in eljárás

Amennyiben az e-mail-t választotta kommunikációs csatornának, akkor az adatainak feldolgozása után még egy megerősítő e-mailt is kap. Az Ön által megadott  e-mail-címre csak abban az esetben kap reklám- és promóció célú e-maileket, ha az abban található linkre kattintott. Amennyiben az SMS-t választotta kommunikációs csatornának, akkor az adatainak feldolgozása után még egy SMS-t kap. Ebben az esetben csak az SMS megválaszolása után kap reklámokat SMS-ben

 

2. Személyes adatok kezelése Penny Kártya keretein belül

 

A Kártya használatának keretein belül a regisztrációval és az ehhez kapcsolódó Alapszolgáltatásokkal a következő személyes adatokat bocsátja Társaságunk rendelkezésére (törzsadatok)

 • Vezetéknév és keresztnév
 • cím (utca, házszám, irányítószám, helyiség) (önkéntes adat az online regisztráció során)
 • születési dátum

A regisztrációt követően kártyaszámot létesítünk, melyhez a megadott személyes adatait rendeljük hozzá, amely lehetővé teszi az Ön egyértelmű azonosítását. A Kártya igénylése során lehetősége van arra is, hogy a következő személyes adatokat önként megadja:

 • mobiltelefon szám
 • e-mail-cím 

 

Az önként megadott adatok azt a célt szolgálják, hogy még relevánsabb ajánlatokat tudjunk Önnek összeállítani. Így, ha megadja a mobiltelefon számát, akkor a reklámcélú közlemények esetében e-mail értesítés mellett SMS-ben is tudjuk Önt értesíteni promócióinkról, ajánlatainkról. Amennyiben megadja a lakcímét, akkor postai úton is értesíthetjük Önt ajánlatainkról, promócióinkról.

 

Ha vásárláskor használja a Kártyáját, akkor a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, így a fizetési móddal kapcsolatos adatokat is eltároljuk. Tájékoztatjuk, hogy a Kártya használatával kapcsolatos Ön által önként megadott adatokat is tároljuk. Ön minden adatát bármikor módosíthatja a 9.8. pont értelmében.

 

A fentiekkel kapcsolatos Önről tárolt személyes adatait az ügyfélszolgálatunkon és SSC (Self Service Center) portálunkon (www.adatvedelem.penny.hu) keresztül (e-mail:kartya@penny.hu / Telefonszám: 06-80-980-400) bármikor módosíthatja megfelelő azonosítás után.

 

Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 bek. b pontján alapszik, és a szerződés teljesítését szolgálja.

 

3. Személyes adatok kezelése a reklám keretein belül

 

3.1 Nem személyes célú reklám

Ha beleegyezését adta az információk és reklámok fogadására, akkor az 1. pont értelmében termékeinkről, szolgáltatásainkról, nyereményjátékainkról, ügyfeleinkkel kapcsolatos közvélemény kutatásokról és akciókról szeretnénk tájékoztatni.

 

Amennyiben a postai úton történő értesítés mellett döntött, akkor személyes adatként: a családnevét, keresztnevét, címét, valamint a születési idejét kezeljük.

Amennyiben az e-mailben való értesítést választotta, akkor az e-mail-cím segítségével az előzetesen megadott e-mail-címet és a születési dátumát dolgozzuk föl.

Amennyiben mobiltelefonon szeretne értesítést kapni, akkor az Ön mobilszámát, valamint a születési dátumát kezeljük.

A születési dátumát azért dolgozzuk fel, mert rendszeresen szeretnénk Önnek születésnapi ajándékot küldeni, illetve. szeretnénk Önt tájékoztatni a születésnappal kapcsolatos ajánlatainkról, kedvezményeinkről is.

 

Ez az adatkezelés az adatvédelmi törvény (GDPR) 6. cikk 1 bek. a. pontján alapszik, és a nem személyre szóló reklám fogadását szolgálja.

 

3.2 Személyre szóló reklám

Annak érdekében, hogy az aktuális termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról és akciókról az 1. pont értelmében olyan tájékoztatást és reklámot kézbesítsünk, mely az Ön személyes érdeklődésének megfelel, elemezzük a vásárlási szokásait, részvételét a reklám akcióinkban, promóciókban, valamint az online felületekkel kapcsolatos felhasználói szokásait. Az online felületekbe beletartozik a weboldalunk (penny.hu), applikációnk (PENNY applikáció), MYPENNY fiók, online vásárlási felületeink, valamint a különböző hirdetési szolgáltatásaink, mint például a hírlevelek.

 Ehhez az szükséges, hogy a következő személyes adatokat dolgozzuk föl:

 Amennyiben a postai úton történő értesítés mellett döntött, akkor kezeljük a családnevét, keresztnevét, címét, valamint a születési idejét.

Amennyiben az e-mailben való értesítést választotta, akkor az e-mail-cím segítségével az előzetesen hitelesített e-mail-címet és a születési dátumát dolgozzuk föl.

Amennyiben mobiltelefonon szeretne értesítést kapni, akkor kezeljük az Ön mobilszámát, valamint a születési dátumát.

Annak érdekében, hogy Önnek csak az érdeklődési körének megfelelő híreket juttassuk el, adatokat kell a személyéhez kapcsolnunk. Ehhez a következő adatokat értékeljük ki:

Törzsadatok: név, lakhely, életkor, nem.

Vásárlási magatartás: a vásárlás helye (üzlet), termék és termékkategória, ajánlatok és akciók kihasználása az áruk/termékek vásárlása során, kategóriákba sorolás a következő kritériumok szerint (vásárlás időtartama/gyakoriság) és hasonlóság megállapítása a többi ügyféllel a kritériumok alapján összehasonlítva (forgalom/gyakoriság/.

 

Ez az adatkezelés az adatvédelmi törvény (GDPR) 6. cikk 1 bek. a pontján alapszik, és a személyre szóló reklám létrehozását és annak elfogadását szolgálja.

 

4. A nyújtott szolgáltatások és azok teljesítményének elemzése


4.1. Az adatkezelés célja és hatálya


A Társaság üzleti elemzések, teljesítményelemzés, programelemzés és termékelemzés céljából statisztikákat készít az Öntől a weboldalainkon, alkalmazásainkon vagy más csatornáinkon keresztül gyűjtött személyes adatok alapján az Ön ügyfélszámlaadataival, valamint a digitális és a helyhez kötött vásárlási élményével kapcsolatos adatokkal együtt. Az ilyen statisztikák közé tartoznak például a cikkek teljesítményéről, az üzletek teljesítményéről vagy a hűségpontok gyűjtésében elért teljesítményről szóló jelentések. Ez lehetővé teszi a Társaság számára, hogy jobban megértse saját kínált szolgáltatásainak, cikkeinek és üzleti tevékenységének aktuális fejlődését és teljesítményét, valamint, hogy belső összehasonlítást végezzen a piaci fejlődéshez képest. A statisztikák elkészítéséhez a személyes adatok magas szinten aggregálásra kerülnek és ezáltal a személyes adatok anonimizáltak, így az egyes ügyfelek azonosítása már nem lehetséges. Az egyes ügyfelek elemzésére nem kerül sor.

 

Ebből a célból a következő adatokat dolgozzuk fel Önről:

 

- vásárlási adatok

- vásárlói szám

- demográfiai adatok

- földrajzi helymeghatározási adatok

- szolgáltatással kapcsolatos adatok, mint az igénybe vett szolgáltatás típusa, gyűjtött (extra)pontok, beváltott pontok, beváltott előnyök.


4.2. Jogalap


A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. A vállalat a statisztikákat üzleti folyamatainak, valamint termékválasztékának és teljesítményének folyamatos optimalizálására használja fel.


4.3. Adatok tárolásának ideje


A statisztikák alapjául szolgáló személyes adatokat a fentiekben minden esetben meghatározott törlési határidőn belül eltávolítjuk adatbázisainkból. Mivel a generált statisztikák már nem tartalmaznak személyes hivatkozást, e tekintetben nincs megőrzési időszak.

 

5. Vásárlói preferenciák értékelése


5.1. Az adatkezelés célja és hatálya

 

Ha Ön hozzájárult, a vállalat az Ön személyes preferenciáit, jellemzőit és viselkedését más ügyfelekkel összehasonlítva is felhasználja és értékeli (profilalkotás) annak érdekében, hogy értékes ügyfélismereteket nyerjen az Ön ügyfélútja mentén az üzleti fejlődés jobb megértése és szolgáltatásaink, termékeink és folyamataink javítása érdekében. Ennek során felhasználjuk és összekapcsoljuk az Ön weboldalainkon, alkalmazásainkon vagy más csatornáinkon jogszerűen gyűjtött adatait az Ön ügyfélszámlaadataival, valamint a digitális és helyhez kötött vásárlási élményével kapcsolatos adatokkal.

 

Ezért a vállalat a következő adatokat dolgozza fel:

 

- vásárlási adatok

- vásárlói szám

- demográfiai adatok

- geolokációs adatok

- szolgáltatással kapcsolatos adatok, mint az igénybe vett szolgáltatás típusa, gyűjtött (extra)pontok, beváltott pontok, beváltott előnyök.

- kapcsolattartási adatok


5.2. Jogalap


Az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve.


5.3. Adatok tárolásának ideje


Az adatok tárolásának ideje 3 év.


6. A tárolás időtartama


A Kártya regisztrációját követően megerősítő e-mail –t küld Társaságunk Önnek. Amennyiben a regisztrációját az e-mail elküldését követő 30 napon belül nem erősíti meg., akkor töröljük az adatbázisból az adatait.

 

Az Ön Kártya felhasználásával a vásárlási szokásaival kapcsolatos adatokat 3 évig őrizzük meg. A törzsadatait ( név, lakcím, születési idő) azonban a szerződés végrehajtásának időtartamára őrizzük meg.

 

7. Adatok megismerésére jogosultak

 

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatait másnak nem továbbítjuk, ahhoz kizárólag meghatározott alkalmazottaink és a Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft. (cím: 1089 Budapest, Delej u. 41), mint adatfeldolgozó férhetnek hozzá, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatók át.

 

Társaságunk a szolgáltatások nyújtásához és a Kártyával kapcsolatos adatainak feldolgozásához a fent megjelölt adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag Társaságunk utasítása szerinti adatokat dolgozza föl, és köteles az érvényes és hatályos adatvédelmi előírásokat betartani. Valamennyi szerződéses adatfeldolgozót gondosan válogattuk ki, és csak olyan terjedelemben, valamint olyan szükséges időtartamra kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, mely a szolgáltatás megvalósításához feltétlenül szükséges, ill. olyan terjedelemben jutnak hozzá adatokhoz, melyet Ön az adatkezelés során engedélyezett.

 

Amennyiben Társaságunk olyan szolgáltató mellett dönt, mely nem az Európai Unió területén található, (mint pl. az USA vagy az Európai Gazdasági Közösség országain kívüli 3. ország,) akkor ebben az esetben az ilyen szolgáltató adatkezelésére olyan adatvédelmi törvény vonatkozik, mely a személyes adatokat nem olyan mértékben védi, mint az Európai Unió tagállamaiban hatályos előírások. Tájékoztatjuk, hogyha az Ön adatait egy olyan országban dolgozzák fel, mely nem rendelkezik olyan magas adatvédelmi szinttel, mint az Európai Unió, akkor Társaságunk szerződéssel történő szabályozás útján illetve egyéb eszközökkel biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő módú védelmét.

 

Olyan közszolgálati intézményeknek, mint a rendfenntartó vagy bűnüldözési hatóságok, a személyes adatokat csak a törvényben meghatározott keretek között adjuk át.


Személyes adatok harmadik félnek történő átadása

A Penny Market Kft.-én belül csak azok a személyek férhetnek hozzá az Ön adataihoz, akiknek az Ön adataira szükségük van a rájuk bízott feladatok elvégzéséhez.

Ezen túlmenően a feladataink ellátásában minket támogató szolgáltatók is hozzáférhetnek az Ön adataihoz. Ezek a szolgáltatók a következő kategóriákba tartoznak:

- IT-szolgáltatók (pl. szerver hosting, szoftveralkalmazások stb.)

- Marketingszolgáltatók (pl. marketingkommunikáció, adatelemzés, felmérések, versenyek, közösségi média stb.)

- Ügyfélszolgálati és támogatási szolgáltatók

Ezek a szolgáltatók kizárólag a Penny Market Kft. nevében dolgoznak fel személyes adatokat, és kötelesek betartani az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket. Valamennyi adatfeldolgozót gondosan választottuk ki, és csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, illetve csak addig, ameddig Ön engedélyezte személyes adatainak feldolgozását és felhasználását.

A Penny Market Kft. személyes adatokat továbbíthat hatóságok részére is, ha erre törvény kötelezi.

Bizonyos esetekben személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek. Az ilyen adattovábbításokra az Európai Bizottság úgynevezett megfelelőségi határozatai alapján kerül sor az Art. GDPR 45. cikke szerinti megfelelő biztosítékként, vagy az Európai Unió szabványos szerződési feltételei alapján a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Ezen túlmenően biztosított, hogy az Ön személyes adatait megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védik.


8. Adatbiztonság

 

Tájékoztatjuk, hogy műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön adataihoz arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá.

Egyes adatkezelések során titkosítjuk a személyes adatait (pl. felhasználói fiók, kapcsolattartási adatok, weboldal). Ebben az esetben az Ön által megadott személyes adatokat titkosított formában SSL-protokoll segítségével (Secure Socket Layer) továbbítjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adataikkal való visszaélést.

A titkosítás folyamatát onnan ismerheti fel, ha a böngészője állapotjelző sávjában lakat szimbólum jelenik meg. Az adatbiztonságot a technika aktuális állásának megfelelően alakítjuk ki.

 

9. Az Érintett jogai

 

9.1 Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll tőlünk információt kérni arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, valamint azok eredetéről, címzettjeiről, vagy azon címzettek kategóriájáról, akiknek ezeket az adatokat továbbítottuk, valamint tájékoztatást kérhet a tárolás céljáról is. Az első másolat kivételével minden további másolatért megfelelő összeget számlázunk ki, melynek mértékéről a másolat igénylése előtt tájékoztatjuk. Ez nem vonatkozik az elektronikus információátadásra.

 

9.2 Hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatok kezeléséhez hozzájárult, akkor ezt, az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha e-mailt küld a kartya@penny.hu e-mail-címre, vagy SSC (Self Service Center) portálunkon (adatvedelem.penny.hu) keresztül ügyintézőinknek. Természetesen lehetősége van arra is, hogy a visszavonását postai úton a Penny Market Kft. részére a, 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. címre küldje meg. Amennyiben e-mailben vagy SMS-ben fogad reklámokat, a visszavonási jogát bármelyik Önnek címzett reklám végén a „Leiratkozás” linkre történő kattintással, vagy SMS-ben egyértelműen („STOP”, „NEM” vagy hasonló kifejezésekkel) is jelezheti.

 

9.3 A helyesbítés joga

Amennyiben a Társaságunknál tárolt adatai helytelenek lennének, azokat bármikor javíthatja. A helyesbítést írásban kérheti a kartya@penny.hu e-mail-címre küldött e-mailben , vagy SSC (Self Service Center) portálunkon (adatvedelem.penny.hu) keresztül. Természetesen lehetősége van arra is, hogy a helyesbítés iránti kérelmét postai úton a Penny Market Kft. részére a 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. címre küldött levelében is kérheti.


9.4 Törlési és zárolási jog

Joga van a Társaságunknál tárolt személyes adatait zároltatni vagy töröltetni. Személyes adatainak törlését írásban kérheti a kartya@penny.hu e-mail-címre küldött e-mailben , vagy SSC (Self Service Center) portálunkon (adatvedelem.penny.hu) keresztül ügyintézőinknek . Természetesen lehetősége van arra is, hogy a törlés iránti kérelmét postai úton juttassa el társaságunk részére a Penny Market Kft. részére a 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. címre küldött levelében.

Adatait haladéktalanul, legkésőbb azonban egy hónapon belül a vonatkozó jog érvényesítése után töröljük. Amennyiben a törlést törvény, szerződéses vagy adójogi ill. kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség vagy egyéb törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése miatt kell megtagadnunk az Ön kérelmét, akkor törlés helyett az Ön adatainak zárolását tudjuk elvégezni. Az adatok törlése után már nem tudunk információt kiadni.

A törlési jog érvényesítése nem szükséges, ha a Kártyáját a szerződés kezdetétől számított 3 éven belül nem használta. Ha társaságunknak nincs jogszabályi kötelezettsége, vagy törvényes oka a személyes adatok megőrzésére akkor a személyes adatokat a megnevezett határidő után törlünk. Az olyan személyes adatokat, mint a törzsadatok, a törvényi megőrzési határidőn belül nem szabad törölni, ezeket az Ön biztonsága érdekében zároljuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a törléssel és zárolással kapcsolatos jogait a GDPR 17 cikk és 18 cikk tartalmazza, melynek alapján került sor a fenti tájékoztatásra.

 

9.5. Adathordozhatóság joga (2018.05.25-től)

Amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat ha kéri, akkor azokat Önnek illetve ha  igényli, más illetékes személynek ( aki rendelkezik az Ön meghatalmazásával) rendezett, szokásos és gépileg olvasható formátumban kiadjuk vagy továbbítjuk. Ez utóbbi csak akkor történik, ha az technikailag lehetséges.

 

9.6 Tiltakozás joga

Önnek jogában áll az okok megnevezése nélkül a direktmarketing céljából történő adatkezelés ellen tiltakozni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelési folyamatok elleni tiltakozás az Önnel kapcsolatos ügyfélkártya szerződés teljesítését, valamint az ügyfélprogramok megvalósítását korlátozza, vagy többé nem teszi lehetővé.

 

9.7 Kiterjesztett jogok a személyhez kapcsolódó adatok adatfeldolgozásának vonatkozásában

Az Ön személyes adatainak kiértékelésével kapcsolatos adatfeldolgozásra vonatkozóan az előbbiekben megnevezett jogok mellett joga van természetes személyt bevonni a döntéshozatalba, továbbá a megtámadási jog, és álláspontunk bemutatásának joga is megilleti.

 

9.8 Kapcsolat (az érintett jogainak érvényesítése) /Panaszkezelés

Amennyiben Ön e-mailben a kartya@penny.hu e-mail-címen, illetve postai úton a Penny Market Kft. részére a 2351 Alsónémedi, Penny utca 2. címre küldött levelében felveszi Társaságunkkal a kapcsolatot, akkor az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail-címét, adott esetben a nevét és a telefonszámát) tároljuk annak érdekében, hogy kérdéseit megválaszoljuk, ill. kérésének eleget tegyünk. Ezzel összefüggésben a vonatkozó adatokat akkor töröljük, ha a tárolás többé már nem szükséges, vagy korlátozzuk a feldolgozást, amennyiben a törvényben meghatározott megőrzési kötelezettség fennáll.

 

10. Jogorvoslat

 

Panasz esetén kérjük, forduljon a 14. pont alatt megadott címhez. Joga van továbbá ahhoz, hogy a felügyeleti hatóság járjon el személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben úgy érzi, hogy valamely jogát megsértettük. Magyarországon felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. , levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , telefonszám: +36 30-683-5969, fax: +36 1-391-1410

 

11. Az adatkezelés céljainak áttekintése a Penny Penny Kártya keretein belül

 

A szerződés teljesítéséhez, valamint a Kártya igényléséhez a formanyomtatvány kitöltése feltétlenül szükséges. Ezt valamely üzletünkben is megteheti, illetve igényelheti online az Ön vezeték- és keresztnevének, címének (online regisztráció esetén önkéntes adat), születési idejének megadásával. Az ön e-mail-címe feltétlenül szükséges, ha a regisztrációt online végezte el. Amennyiben szeretne pl. születésnapi jókívánságot kapni, akkor papír alapú igénylés esetén jogában áll megadni az e-mail-címét, a mobiltelefon számát. 

 

Annak érdekében, hogy reklámanyagot küldhessünk Önnek, szükségünk van a vezeték- és keresztnevére, valamint a címére. Az e-mailben van SMS-ben küldött reklámhoz szükségünk van ugyanakkor az e-mail-címére és/vagy a mobiltelefon számára. Tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll a további reklámcsatornákhoz egyéb adatokat is megadni. Az e-mail-címe mellett pl. önként megadhatja e-mailben küldött reklámok fogadása céljából a mobiltelefon számát is.

 

Amennyiben személyre szabott reklámot szeretne kapni, akkor a vezeték- és keresztneve mellett szükségünk van a címére, e-mail-címére vagy mobiltelefon számára is. Az Ön vásárlói magatartását adatfeldolgozás céljából rögzítjük. Önnek továbbá jogában áll a vezeték- és keresztnevének, e-mail-címének vagy mobiltelefonszámának adatait megadni, amennyiben ezt a személyre szabott reklámok fogadásához megadott egyetlen reklámközvetítési csatorna kiválasztásakor még nem tette meg.

 

Termékeink, áruink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében feldolgozzuk az Ön törzsadatait és felhasználói adatait, valamint ezekhez hozzárendeljük a termékeink, áruink és szolgáltatásaink iránti érdeklődését, és ezekből személyre szabott információkat és ajánlatokat továbbítunk Önnek.

 

Az Ön személyes adatait piackutatás céljára is felhasználjuk. Ez azonban csak teljes körű anonimizálás után történik. Így hiányzik minden személyes vonatkozás kiértékelése. Az Ön személyére való következtetés ennek megfelelően nem lehetséges.

 

12. Az esetlegesen megadott beleegyezések visszaadása

 

12.1 Beleegyező nyilatkozatok az Önről tárolt személyes adatok feldolgozásába reklám és személyre szabott adatfeldolgozás céljából

 

12.1.1 Nem személyre szabott reklámok küldése

 

Rendszeresen szeretnék információt és reklámot kapni az aktuális termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról, közvélemény kutatásról, valamint akciókról, és a következő csatornákon keresztül szeretnék a hírekhez hozzájutni:

 

 • E-mail
 • Posta
 • SMS

 

A nem személyre szabott reklámok érkezéséhez való hozzájárulását Ön bármikor és az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja. Ehhez az adatvédelmi nyilatkozat 9.2. pontja alatt megadott módokat választhatja a www. adatvedelem.penny.hu.

 

12.2.1 Személyre szabott reklámok küldése

 

Rendszeresen szeretnék személyre szabott információt és reklámot kapni az aktuális termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról, közvélemény kutatásról, valamint akciókról, és a következő csatornákon keresztül szeretnék értesítést kapni:

 

 • E-mail
 • Posta
 • SMS

 

A személyhez kötés a felhasználói magatartásával összefüggő, a vásárlási magatartásából következő, a reklámakcióinkban való részvételével kapcsolatos adatainak kiértékeléséből származik. Ehhez feldolgozzuk az Ön törzsadatait és felhasználói adatait. Ezeket az információkat nem kapcsoljuk össze további, Önnel kapcsolatos információkkal.

 

Amennyiben az ügyfélkártya szerződésem keretein belül megadott adataim nem egyeznének meg az eddigi ügyfélszámlámon megadott adatokkal, akkor hozzájárulok ahhoz, hogy PENNY engem az általam megadott mobiltelefon számon személyem azonosítása érdekében telefonon megkeressen.

 

A személyre szabott reklámok érkezéséhez való hozzájárulását Ön bármikor és az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja. Ehhez az adatvédelmi nyilatkozat 9.2. pontja alatt megadott módokat választhatja www. adatvedelem.penny.hu

 

12.3. Beleegyezés a személyes adatok kiértékelésébe

 

 • Igen, szeretnék személyre szabott, számomra releváns és személyes ajánlatokat kapni.

Ebből a célból a törzsadataimat és fogyasztói magatartásomon alapuló felhasználói adataimat, részvételemet az Önök reklámakcióiban, valamint az elektronikus médiák használatát érdeklődési köröm elemzéséhez és előrejelzéséhez kiértékelhetik.

 

Ezt a hozzájárulást Ön bármikor és az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja. Ehhez az adatvédelmi nyilatkozat 9.2. pontja alatt megadott módokat választhatja a www. adatvedelem.penny.hu

 

12.4. Adatvédelmi nyilatkozat megerősítése

 

 • Az adatvédelmi nyilatkozatot részletes és további információit elolvastam és megértettem, valamint hozzájárulok ahhoz (ennek megadása nélkül az ön adatait az előbbiekben megnevezett célokból nem lehet feldolgozni).

 

12.5. Az előzetesen megnevezett beleegyező nyilatkozatokat a Penny Kártyával kapcsolatosan tettem.

 


13. Kérdések az adatvédelemmel, valamint a Penny Kártyával kapcsolatban


A Penny Kártyával kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálatunkhoz tud fordulni, melynek elérhetőségei : Telefonszám: 06-80-980-400, e-mail: kartya@penny.hu, valamint a www.penny.hu oldalon is elérheti Társaságunkat.


Az PENNY KÁRTYÁVAL kapcsolatban a további adatfeldolgozásra vonatkozó kérdéseit bármikor felteheti a következő elérhetőségeken:

 

Penny Market Kft.

Adatvédelmi tisztviselő

 e-mail-címdpo-penny@kinast-partner.de

Önkiszolgáló adatvédelmi portál