1. home
  2. Panaszkezelés

Panaszkezelési információk

Tájékoztatunk, hogy panaszodat, valamint bejelentésedet telefonos ügyfélszolgálatunkon, ügyfélfogadási időben is megteheted. Ezekről a hívásokról felvétel készül. Amennyiben nem kívánsz élni a telefonos ügyfélszolgálati lehetőséggel, kérjük, hogy megkeresésedet elektronikus úton a penny.hu weboldalon feltüntetett ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címen keresztül juttasd el részünkre.


Az adatkezelés célja az irányadó jogi kötelezettségek teljesítése.


Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) c) f) pontja alapján a tett nyilatkozatok bizonyíthatósága, ellenőrizhetősége, jogos gazdasági érdek védelme.


A kezelt adatok köre: A felvétel által kezelt személyes adatok kategóriái az emberi hang, a beszélgetésben elhangzott azonosító és kapcsolattartási adatok (név, email cím, telefonszám, lakcím, termék megnevezése, annak adatai, számla adatai, vásárlás helye, ideje, termék ára, termékről készült fotó, ha szükséges), egyéb személyes adatnak minősülő kiegészítő információk kezelésére is sor kerülhet. 


Az adatkezelés ideje: A hangfelvétel és az abban kezelt adatok megőrzési ideje 3 év.


Adatfeldolgozóként a Protocall Web-és Telemarketing Kft.-t vesszük igénybe.


Hangfelvételeket a fogyasztó kérésére díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.