1. home
  2. Plüsstanya_játékszabályzat

„Plüsstanya” Facebook Nyereményjáték játékszabályzat


1. A Játék Szervezője:

A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Penny u 2., cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44

Plüsstanya Facebook Nyereményjátékot szervez (továbbiakban: „Játék”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a White Rabbit Budapest {székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14/B. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-875142, adószám: 13824943-2-42, (továbbiakban: „Lebonyolító”)} látja el.


2. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, a Facebook profil üzemeltetésében részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező üzleteiben diákmunkát végző személyek, valamint a Szervező üzleteiben őrző-védő szolgálatot ellátó társaságok alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói sem.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.


3. A Játék leírása:

A Játék 9 darab, különböző időtartamra meghirdetett kisebb Játékból, (Részjátékból) áll. A Részjátékok a 5. pontban meghatározott időszakban érvényesek. A részjátékok két külön csoportba oszthatók a játékmechanizmus alapján.


3.1. Első játékmechanizmus leírása:

Az első játékmechanizmusba tartozik az első, harmadik, negyedik, ötödik, hetedik, nyolcadik és kilencedik Részjáték. A Részjátékokban való részvétel feltétele a Részjátékok leírásában feltett kérdésre való helyes a válaszadás komment formájában, az adott Részjátékra vonatkozó időtartam alatt. A Szervező idővonalára feltöltött Facebook posztban kerül megjelölésre az adott játékidőszak kezdete és vége jelen Játékszabályzat 5. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A helyes válaszadók között Nyertesek kerülnek kisorsolásra. Minden Részjátékban résztvevő Játékos közül 1 Nyertes és 1 Pótnyertes kerül kisorsolásra.


3.2. Második játékmechanizmus leírása:

A második játékmechanizmusba tartozik a második és hatodik Részjáték. A Részjátékokban való részvétel feltétele a Részjátékok leírása alatti válaszadás komment formájában, az adott Részjátékra vonatkozó időtartama alatt, az alábbiak szerint: a Játékosnak egy olyan fényképet kell elküldenie komment formájában saját magáról, melyen a Szervező hivatalos Facebook profilja által közzétett Plüsstanya filtert használja. A filter 7 állatot tartalmaz (tyúk, malac, boci, ló, macska, bárány, nyúl), melyek közül tetszőlegesen választhat a Játékos.


A Játékos a filtert az alábbi módon értheti el 2022. október 6-a után:

  • A Facebook mobil alkalmazás megnyitása után a hírfolyam tetején található „Történet létrehozása” gombra kattint, majd kiválasztja a szelfi módot.
  • Amennyiben az alul található filterek között nem jelenik meg a Plüsstanya filter, a filter megkereshető a) a rögzítő gomb felett található „Felfedezés” gombra kattintva, vagy b) a filter sor legvégén található, nagyítóval jelzett „Tallózás az effektusok között” gombra kattintva.
  • A megnyíló felületen az „Effektusok keresése” mezőbe a Plüsstanya szót írva kiválasztható a filter.
  • A filter 7 féle állatot tartalmaz. Az állatok a képernyőre való kattintással váltogathatóak.


A fenti feltételeknek megfelelő válaszadók között Nyertesek kerülnek kisorsolásra. Minden Részjátékban résztvevő Játékos közül 1 Nyertes és 1 Pótnyertes kerül kisorsolásra.

A Pótnyertes jogosulttá válik a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes a jelen szabályzatban leírt valamely feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

A Pótnyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a Nyertesként megállapítottra, személyi és egyéb feltételek vonatkozásában. A Pótnyertes értesítésére a Nyertesekre vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. Amennyiben a Pótnyertes számára sem lehetséges a Nyeremény átadása, úgy a Nyeremény nem kerül kiosztásra.


4. A Játék menete részletesen:

A Sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy a megadott válasz megfeleljen jelen Játékszabályzat és az adott Részjátékra vonatkozó leírásban meghatározott feltételeknek. Egy Játékos naponta és a Játék időtartama alatt tetszőleges számú választ tehet közzé, a Játékos a nyerési esélyeit a válaszok számával tudja növelni.


5. A Részjátékok időtartamai, sorsolások:

A Részjátékok teljes időtartama

A teljes Játék időtartama:

2022. október 6. 10:00 órától - 2022. december 8.  23:59 óráig

A Részjátékok időszakai és sorsolások:


A Részjátékok időszakai és sorsolások
JátékJáték időtartamaSorsolás időpontja
1. játék2022. október 8 – október 122022. október 13. 10:00
2. játék2022. október 15 - október 192022. október 20. 10:00
3. játék2022. október 22 - október 262022. október 27. 10:00
4. játék2022. október 29 - november 22022. november 3. 10:00
5. játék2022. november 5 - november 92022. november 10. 10:00
6. játék2022. november 13 - november 162022. november 17. 10:00
7. játék2022. november 19 - november 232022. november 24. 10:00
8. játék2022. november 26 – november 302022. december 1. 10:00
9. játék2022. december 3 – december 72022. december 8 10:00


Sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 1075 Budapest, Madách Imre utca 13-14. B. 3. em.). 1075 Budapest, Madách Imre utca 13-14. B. 3. em.

A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik mindkét játékmechanizmus során. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kritériumnak megfelelő választ adtak a Játékban a fenti felsorolásban meghatározott Játékidőtartamok alatt.


6. Nyeremények:

Nyeremények: 2 darab 5000 Ft értékű PENNY ajándékkártyát és 7 db Plüsstanya plüsst sorsolunk ki az alábbiak szerint:


Nyeremények
JátékNyeremény
1. játékKöles, a tyúk
2. játék5000 Ft értékű PENNY ajándékkártya
3. játékPamacs, a macska
4. játékTarka, a tehén
5. játékTappancs, a nyúl
6. játék5000 Ft értékű PENNY ajándékkártya
7. játékRáró, a ló
8. játékFillér, a malac
9. játékBodza, a bárány


A fent jelzett 7 darab részjáték (1., 3., 4., 5., 7., 8., 9.) során – melyek a 3.1-es pontban leírt első játékmechanizmusba tartoznak - 1 darab jelen pontban meghatározott adott részjátékhoz tartozó adott Plüsstanya plüssfigurát sorsolunk ki a megadott sorrendben. A plüssök a promóció során feltüntettet nevei fantázianevek. A nyeremény plüssök másik plüssre nem kicserélhetők a játékhetek során.

A fent jelzett 2 darab részjáték (2., 6.) során – melyek a 3.2-es pontban leírt második játékmechanizmusba tartoznak - 1-1 darab 5000 Ft értékű PENNY ajándékkártya kerül kisorsolásra.


7. Nyertes Játékosok:

A Lebonyolító kizárólag azon Játékosok közül sorsol, akik a szabályzatban közzétett időszakban értelmezhető és a játékmechanizmusnak megfelelő választ adtak a PENNY Facebook oldalán megjelenített nyereményjáték poszt alá, komment formájában, ami megfelel a Részjátékban foglalt leírásnak és jelen Játékszabályzatnak. A játékok folyamán 1 nyertes és egy pótnyertes kerül kisorsolásra.


8. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményét a Penny Market Kft. Facebook oldalán posztban közzéteszi (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A Nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a Nyertes Játékosok az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, vagy részükre az értesítés nem kézbesíthető, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a Szervező jogosult a Nyertessel egy időben kisorsolt Pótnyertest Nyertesként megjelölni és részére a Nyereményt átadni. A Pótnyertesre is a Nyertesre érvényes szabályok vonatkoznak.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével, illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


9. Nyeremények átvétele:

A Nyertesek a nyereményüket postai úton kapják kézhez. A Szervező a Nyertesekről fotófelvételt készíthet, melyet a Szervező jogosult felhasználni ellenszolgáltatás nélkül a Szervező online módon megjelenített tartalmaiban (pl.: Facebook, honlap) és a nyomtatott reklámkiadványaiban.

A Nyeremény átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv/nyilatkozat készül, melynek egy példánya a nyertesnél marad. A Nyertes a nyereményéről írásban a Szervezővel egyeztetett formában és módon lemondhat, azonban nyereményt másra nem ruházhatja át.

A nyeremények felhasználásával kapcsolatos tudnivalók:

További információ a https://www.penny.hu/plüsstanya és a www.penny.hu oldalon található.


10. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Penny Market Kft. Facebook oldalán és www.penny.hu honlapon is. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, személyiségi jogot, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Penny Market Kft. Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a Játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cég(ek) mindennemű felelősséget kizárnak, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban is. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Szabályzatban és a www.penny.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.


11. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Felhívjuk a Játékosok figyelmét ezen pont elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolításaAz adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Facebook oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a Facebook profilját létrehozta és azon önkéntes magatartása, amellyel a Penny Market Facebook oldalának kedvelését és követését bejelölte. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Facebook azonosító, Facebook profil link.

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Játékban történő részvételhez szükséges, komment, kép, melyet a Játék során a játékosok a játékban való részvétel érdekében feltöltenek önkéntes.

Játékosok a játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a játék lebonyolításában résztvevők a feltöltött tartalommal kapcsolatban (komment, képek) keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook oldalán (Játék posztjai) alatt feltüntesse.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött levelében. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/adatvedelem-altalanos.

Lebonyolító adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/file/d/1x235qMEwUdIze6dDl25HO-UGx4jD5hXj/view

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9).


12. A Facebookkal kapcsolatos tájékoztatás:

A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Facebookot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció a Facebooktól független, a Facebook a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, nem dolgozza fel.


13. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos a komment beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék lebonyolításában közreműködő Ügynökség, vagyis a Lebonyolító a Játék működtetéséhez szükséges posztokat és szabályzatot megosztja a Játékosokkal, a sorsolást megszervezi és a Nyertest értesíti. Az Ügynökség kizárólag a Játékhoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységet végez.

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen nyereményjáték szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag internetes oldalon kerül közzétételre.

A Játékkal kapcsolatban további tájékoztatás a Penny Market Facebook oldalán (www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag) kérhető.


Alsónémedi, 2022. szeptember 30.


Penny Market Kft.                                                                          White Rabbit Budapest                                         

Szervező                                                                                           Lebonyolító